تفکیک آب مصرفی واحدها

Water submetering

در بسیاری از آپارتمان‌‌ها و مجتمع‌های مسکونی، آب مصرفی واحدها به صورت مشاع است. این امر باعث ایجاد اختلاف و افزایش مصرف شده است. جهت تفکيک کنتور‌های آب نياز است که به ازای هر واحد يک عدد کنتور آب هوشمند نصب نمود. به این صورت که کنتور با قابلیت ارسال اطلاعات و دستگاه ارسال کننده مصرف به نرم‌افزار قبض‌دهی و مونیتورینگ استفاده شود.

انواع سیستم‌های تفکیک مصرف:

استفاده از کنتورها با خروجی سیم و اتصال هر ده عدد آن به یک دستگاه هوشمندساز. در این روش، بعد از شیر فلکه ورودی واحد که می‌تواند در داکت هر طبقه وجود داشته باشد یا در محل پمپ‌خانه ساختمان باشد یک عدد کنتور آب جهت سنجش آب مصرف نصب می‌شود. خروجی اطلاعات مصرفی کنتور از طریق سیم به دستگاه هوشمندساز متصل می‌شود و هر دستگاه هوشمند‌ساز می‌تواند هم زمان تا ده کنتور را خوانش کند. برای یک ده واحدی کافیست تا یک دستگاه هوشمندساز نصب شود تا به راحتی و با هزینه پایین مقدار مصرف آب جدا شود.

روش دیگر استفاده از کنتورهای بی‌سیم است که عموما در ساختمان‌هایی که امکان اتصال از طریق سیم وجود ندارد کاربرد دارد.

کنتورها می‌توانند از نوع مکانیکی، پیستونی، التراسونیک و الکترومغناطیسی در سایزهای مختلف باشند.

Previous
Next

مزایای سیستم تفکیک هوشمند برونتاب

  • حل اختلاف بین ساکنین
  • کاهش مصرف هر واحد به دلیل مشخص شدن میزان مصرف واحد و در نتیجه تغییر رفتار 
  • کاهش مقدار لوله کشی و فضای اشغال لوله در بنا
  • کاهش هزینه لوله و اجرای لوله کشی
  • مشاهده مصرف از طریق موبایل به صورت روزانه و آنلاین

فیلم

تصاویر پروژه‌های نصب شده

Previous
Next