انواع دیتالاگر

دیتالاگر دما

دیتالاگر دما با یک سنسور

«بان ترمو ايکس» دستگاه پيشرفته لاگر و هشداردهنده خودکار با يک سنسور دما به طول 1.5 متر است. اين دستگاه توسط دو عدد باتری قلمی با حداکثر عمر 6 سال تغذيه می‌شود.

دیتالاگر دما با دو سنسور

«بان ترمو2» دستگاه پيشرفته لاگر و هشداردهنده خودکار با دو سنسور دما به طول 1.5 متر است. اين دستگاه توسط دو عدد باتري قلمی با حداکثر عمر 6 سال تغذيه می‌شود.

دیتالاگر دما و رطوبت اکسترنال

«بان هايگرو اکسترنال» دستگاه پيشرفته لاگر و هشداردهنده خودکار با سنسور دما و رطوبت‏ است. اين دستگاه توسط دو عدد باتری قلمی با حداکثر عمر 6 سال تغذيه می‌‌‏شود.

دیتالاگر دما و رطوبت

«بان هايگرو اکسترنال» دستگاه پيشرفته لاگر و هشداردهنده خودکار با سنسور دما و رطوبت‏ است. اين دستگاه توسط دو عدد باتری قلمی با حداکثر عمر 6 سال تغذيه می‌‌‏شود.

دیتالاگر فشار هوا

«بان بارومتر» دستگاه پيشرفته لاگر و هشداردهنده خودکار با سنسور ثبت فشار هوا و دما است. اين دستگاه با دو عدد باتری قلمی با حداکثر عمر 5 سال تغذيه می‌‏شود.

دیتالاگر اختلاف فشارهوا

«بان بارومتر دو» یا «دیتالاگر اختلاف فشارهوا»، دستگاه پيشرفته لاگر و هشدار‌دهنده خودکار با سنسور ثبت اختلاف فشار هوا است. اين دستگاه با دو عدد باتری قلمی با حداکثر عمر 5 سال تغذيه می‌شود.

دیتالاگر ولتاژ دی سی

«بان ولتاژ دي‌‏سی» دستگاه پيشرفته لاگر با سنسورهای اندازه‌گيری ولتاژ با قابليت انتخاب تعداد چهار سنسور به بالا بنا به سفارش مشتری است. اين دستگاه دارای باتری داخلی است که در صورت قطع برق خللی در عملکرد آن ايجاد نمی‌شود.

دیتالاگر آمپر

«بان مالتی» دستگاه پيشرفته لاگر و هشداردهنده خودکار جريان، فشار يا دما است. (هنگام سفارش 2 سنسور از 3 سنسور روي هر دستگاه قابل انتخاب است) اين دستگاه با دو عدد باتري قلمی با حداکثر عمر 6 سال تغذيه می‌‏شود.

بان کوره

«بان کوره» دستگاه پيشرفته لاگر با سنسورهای دما با قابليت انتخاب تعداد سنسور از يک تا شش عدد همچنين تعيين طول سيم سنسور از 50 سانتي‌متر الي 1.5 متر است. اين دستگاه با باتری داخلي تغذيه و شارژر آن همراه دستگاه ارائه می‌‏شود.